Heroverweging na iMMO rapportage

Hiba is gevlucht uit haar land van herkomst na vele mishandelingen door haar familie en gedwongen uithuwelijking. De IND wijst haar verzoek om bescherming af, zonder verder medisch onderzoek. In het iMMO-onderzoek wordt een litteken beoordeeld als zeer consistent met het gestelde geweldrelaas. Daarnaast wordt de emotionaliteit, specifieke herbelevingen en de vermijding als typerend beoordeeld.

De IND beoordeelt de problemen met de familie als ongeloofwaardig. Hiba zou tegenstrijdig, wisselend en ongerijmd hebben verklaard over haar gestelde uithuwelijking. Ook wordt overwogen dat het causaal verband tussen het litteken en de gestelde mishandeling geenszins is aangetoond, en het litteken ook op andere wijze heeft kunnen ontstaan. De asielaanvraag van betrokkene wordt daarom in eerste instantie afgewezen.

Na het indienen van de iMMO-rapportage in de beroepsfase, trekt de IND de negatieve beschikking in. Hiba ontvangt alsnog een vergunning op de A-grond. De IND wordt veroordeeld tot vergoeding van de kosten van de iMMO-rapportage.

* De naam van betrokkene is gefingeerd.