Skip to content

Uw gift helpt ons om slachtoffers te helpen het onuitsprekelijke van marteling en geweld uit te spreken. Daarmee maakt u het mede mogelijk dat slachtoffers eerder bescherming en hulp krijgen.

aanvraag-onderzoek

Doneer

Jaarlijks zien en horen onze artsen en psychologen gruwelijke verhalen van mensen die vertellen in hun land van herkomst gemarteld en vervolgd te zijn. Vaak zijn deze mensen getraumatiseerd en hebben moeite te vertellen wat hen is overkomen, waardoor ze internationale bescherming mislopen. In dat geval kunnen ze een onderzoek aanvragen bij iMMO. Het onderzoek geldt als medisch steunbewijs wat de asielzoeker kan inbrengen in zijn of haar vluchtdossier. Het onderzoek is kosteloos voor het vermoede slachtoffer van marteling en geweld en iMMO stuurt er op aan dat de overheid de onderzoeken betaalt. Momenteel betaalt de IND echter slechts in een handvol gevallen.

iMMO wordt sinds de oprichting vrijwel volledig gefinancierd door fondsen en particulieren. Ook u kan doneren – eenmalig of structureel.

iMMO is een erkend goed doel met ANBI-status. Met een periodieke schenking kunt u uw gift volledig aftrekken van de belasting. Hiervoor kunt u de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ invullen en naar iMMO opsturen.

De automatische incasso van uw donatie kan u hiernaast direct regelen.

 Total: € -