Waardering van iMMO-rapportages in de asielprocedure

Een jaar geleden publiceerde de werkgroep juridische reflectie van de ABRvS, naar aanleiding van de toeslagenaffaire, een verslag met onderzoek naar andere ’terreinen waar burgers in de knel kunnen komen door strenge wetgeving en uitvoering’. Het blad Asiel&Migrantenrecht kijkt nu in een serie artikelen hoe het daarmee staat. Het eerste artikel, van Marcelle Reneman, universitair docent Migratierecht en lid van de Professionele Raad van iMMO, stelt de vraag, kent de Afdeling sinds het reflectieverslag bij de geloofwaardigheidsbeoordeling meer waarde toe aan iMMO-rapportages? Reneman bespreekt diverse uitspraken van rechtbanken en twee nieuwe Afdelingsuitspraken waarin de rapportage een rol speelde. De eis dat uit de rapportage moet blijken welke onderdelen werden beïnvloed door de beperking van het vermogen om consistent en coherent te verklaren, blijkt te zijn losgelaten. Maar over de waardering als steunbewijs is nog niets gezegd. En het wordt tijd dat overeenstemming over het gebruik van de rapportages de lange duur van de procedures verkort.

Het artikel is te lezen op Vluchtweb, met een abonnement op A&MR of hier.