Vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid voor allen

Mensenrechten vormen de basis van het vakgebied van iMMO. Niet alleen het recht op vrijheid van vervolging en geweld, maar ook het recht om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Het beschermen van mensenrechten is sinds de Universele Verklaring een werkwoord gebleken. Het gaat niet vanzelf en vergt nog elke dag actieve inzet van miljoenen mensen overal ter wereld.

10 december 2023 is het de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs op deze dag in 1948, stelde de verklaring voor het eerst dat mensenrechten altijd, overal en voor iedereen beschermd zouden moeten worden. Het thema van de dag van de Mensenrechten is dit jaar Vrijheid, Gelijkheid, Gerechtigheid voor allen.

Tijdens het afgelopen jaar is er onder auspiciën van de Verenigde Naties in diverse werkgroepen en themagroepen gesproken over de staat van de Universele Verklaring. Aan de discussies namen nationale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties, academici en deskundigen, als ook mensenrechtenactivisten, politici, jongeren en VN organisaties deel. Zo gingen discussie groepen onder andere in op de toekomst van mensenrechten in relatie tot vrede en veiligheid; tot digitale technologie; ontwikkeling en economie; en tot het milieu en klimaat.

Lees meer op de website van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten