Advocaten en academici vergelijken onrecht in het vreemdelingenrecht met de toeslagenaffaire

Advocaten en academici die zich bezighouden met vreemdelingenrecht en migratierecht herkennen de houding van de overheid in de toeslagenaffaire in hun eigen veld. Samen vormden zij de initiatiefgroep ‘ongekend onrecht binnen het vreemdelingenrecht’. Begin april 2021 resulteerde deze samenwerking in twee publicaties:

De academici van het Radboud Centrum voor Migratierecht publiceerden hun onderzoek ‘Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht‘ in een hoofdartikel in het Nederland Juristenblad (nr. 14/2021) dat volledig gewijd is aan het onderwerp. Het onderzoek betoogt dat onrecht in het vreemdelingenrecht voortkomt uit vergelijkbare factoren als die speelden in de toeslagenaffaire. 

Lees hier verder.

De tweede publicatie betreft een ‘zwartboek’, samengesteld door leden van de Vereniging Asieladvocaten en juristen Nederland (VAJN) en de Specialistenvereniging Migratierecht Nederland (SVMA). Deze bundel ‘Ongehoord; Onrecht in het vreemdelingenrecht’ bevat 48 casus waarin samenstellers de ‘duidelijkste parallel zien met de kinderopvangtoeslagaffaire.’ Met de bundel willen de advocaten ‘een broodnodig debat in gang te zetten over het functioneren van wetgever, parlement, uitvoerings- organisatie en rechtelijke macht binnen het vreemdelingenrecht.’ In de bundel ook meerdere casus waarin iMMO een medische rapportage heeft uitgebracht.

Klik hier voor de publicatie.