Studiedag over interviewtechnieken

iMMO organiseerde de jaarlijkse studiedag, Tijdens deze dag voor medewerkers en vrijwilligers vertelde rechtspsycholoog Dr. Tanja van Veldhuizen over interviewtechnieken en cross-culturele problematiek in verschillende rechtsgebieden. Dr. Joop de Jong, emeritus hoogleraar Culturele Psychiatrie en Global Mental Health AMC, nam ons op interactieve wijze mee in de transculturele aspecten van onze onderzoeken.

Zaterdag 30 september vond in Theaterhuis de Berekuil in Utrecht de jaarlijkse studiedag van iMMO plaats. Vrijwilligers, medewerkers, leden van het bestuur en van de professionele raad waren aanwezig voor twee lezingen en een workshop.

Dr. Tanja van Veldhuizen, universitair docent aan de VU bij Criminologie, is gespecialiseerd in de validiteit van interviewtechnieken en schreef onder andere het boek “Where I come from and how I got here: Assessing credibility in asylum cases”.

In haar lezing liet ze zien hoe belangrijk het is om open vragen te stellen om betrokkenen hun verhaal te kunnen laten vertellen, maar ook hoe moeilijk het is om open vragen te blijven stellen. Dr. Van Veldhuizen vertelde over de onbetrouwbaarheid van de menselijke waarneming en het geheugen en dat met het stellen van open vragen het geheugen beter wordt ‘geholpen’ een gebeurtenis te reconstrueren. Dit kan wel betekenen dat er variaties in een verhaal ontstaan. Een ingestudeerd verhaal vertellen is veel makkelijker als je meer gesloten vragen moet beantwoorden.

Prof. Dr. Joop de Jong, emeritus hoogleraar Culturele Psychiatrie en voorheen werkzaam bij universiteiten in Nederland, de VS en Zuid Afrika, besteedde aandacht aan de benodigde transculturele competenties bij het uitvragen van gebeurtenissen bij slachtoffers van (seksueel) geweld. Cultuurverschillen beïnvloeden de wijze waarop wat je wat en hoe aan wie vertelt.

Recent schreef Prof. Dr. De Jong een essay voor het Tijdschrift voor Psychiatrie over de “Culturele uitingsvormen van psychische aandoeningen” waarin hij psychologen en psychiaters aanmoedigde de etnoloog in zichzelf te ontwikkelen om verschijningsvormen van psychische aandoeningen in diverse culturen te kunnen herkennen.