Slachtoffers van seksueel geweld blinde vlek in asielprocedure

Pal voor internationale vrouwendag 2023 publiceren iMMO en Amnesty International een gezamenlijk rapport over de wijze waarop seksueel geweld wordt (h) erkend tijdens de asielprocedure. Het rapport is gebaseerd op onderzoek in 80 iMMO-dossiers naar zaken waarin seksueel geweld was vastgesteld. Amnesty deed juridisch onderzoek. iMMO analyseerde de (h) erkenning in het medisch dossier. Hieruit bleek dat seksueel geweld in tweederde van deze zaken helemaal niet of bijna niet ter sprake was gekomen tijdens de asielprocedure.

“In 34 van de 50 door iMMO onderzochte zaken blijkt heel belangrijke medische informatie te blijven liggen, omdat de IND deze informatie niet krijgt,” zegt Annemieke Keunen, directeur van iMMO: “Hierdoor wordt er in de asielprocedure onvoldoende gebruik gemaakt van de medische signalen die wijzen op seksueel geweld en andere mensenrechtenschendingen. Dit is een wijder probleem, waarover iMMO graag met de IND in overleg gaat.”

Vanuit iMMO is er aan het onderzoek bijgedragen door J. Steen (psycholoog), A. Keunen (directeur), E. Kors (psycholoog) en S. Swen (arts).

>>> Lees hier het persbericht van Amnesty (externe link)
>>> Lees hier het volledige rapport