iMMO vraagt Tweede Kamer om meer aandacht voor menselijk leed gemartelde asielzoeker

Voor de zomer werd de VVD en D66 opgedragen om gezamenlijk een document te schrijven met hun visie op de komende regeringsperiode. iMMO schreef hen een brief om aandacht te vragen “voor het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door een te rigide uitvoer van de moeilijke taak van de IND. Wij kunnen als medici niet anders dan concluderen dat er nog veel te winnen valt indien de IND ten behoeve van een zorgvuldige uitvoer veel meer kennis opdoet over de gevolgen van ernstig trauma en geweld. Het leidt naar onze overtuiging tot een verbetering van de beslispraktijk, minder slepende en kostbare rechtszaken en minder gezondheidsschade bij betrokkenen.” De brief ging ook naar andere tweede kamer fracties.

>>> Brief Tweede Kamer