Skip to content

Wat doet iMMO?

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van een asielprocedure. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan de uitvoering van wet- en regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige procedure.

immo_image_home

Wat voor onderzoek doen wij

iMMO richt zich op vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en asielzoekers met medische problematiek. U kan voor de volgende zaken bij het instituut terecht:

Forensisch medisch onderzoek

bij asielzoekers of slachtoffers mensenhandel die stellen slachtoffer te zijn geweest van marteling of andere inhumane behandeling. Het medisch onderzoek dient voor hen als steunbewijs in de procedure.

Onderzoek naar medische en psychische problematiek

die van invloed kan zijn op het vermogen van de betrokkene om zijn/haar verhaal op een goede wijze naar voren te brengen.

Advies in asiel- of vreemdelingenzaken

waarbij medische aspecten een belangrijke rol spelen en een onafhankelijk medisch rapport of advies van belang kan zijn.

iMMO verricht alleen onderzoek wanneer er geen onoverkomelijke (juridische) belemmeringen zijn. Bent u onzeker of een medisch onderzoek betrokkene kan helpen, vul dan deze checklist in.

Medische casussen

Meer berichten

Training & Voorlichting

Overdracht van expertise

iMMO vindt het belangrijk zijn kennis, ervaring en expertise te delen. Wanneer meer mensen in de asiel- of mensenhandelprocedure zich bewust zijn van de signalen dat iemand mogelijk slachtoffer van marteling of mensenrechtenschendingen is, kan dit bijdragen aan een zorgvuldige procedure.

Training en voorlichting

iMMO verzorgt training en voorlichting voor organisaties die een rol spelen in de asielprocedure. Voorbeelden zijn de trainingen in het herkennen van medische problematiek aan medewerkers van de IND, Vluchtelingenwerk, Nidos en anderen die asielzoekers begeleiden. In een training wordt men bijvoorbeeld getraind in het gebruiken van de signaleringslijst. iMMO kan deze training op aanvraag tegen een vergoeding verzorgen. Met enige regelmaat verzorgt iMMO lezingen en workshops over specifieke medische en juridische onderwerpen. Afgelopen jaren vertelde iMMO voor verschillende rechtbank regio’s hoe medische bevindingen leiden tot medisch steunbewijs, als ook voor organisaties betrokken bij slachtoffers van mensenhandel. Ook verzorgt iMMO geregeld masterclasses voor de IND over specifieke onderwerpen, zoals het horen van kinderen.

Opleiding

Daarnaast verzorgt iMMO onderdelen van de opleiding tot Klinisch Psycholoog en geven wij psychiaters in opleiding (AIOS Psychiatrie) de mogelijkheid om begeleid onderzoek bij iMMO te doen. Het gaat hier om post-doctorale opleidingen waar iMMO aan bijdraagt.

Voor de AIOS vraagt iMMO het opleidingsinstituut of de werkgever bij te dragen in de kosten voor opleiding en begeleiding.

Wetenschappelijk onderzoek

iMMO draagt regelmatig bij aan wetenschappelijk onderzoek, al dan niet door iMMO geïnitieerd. De dossiers van iMMO bieden een schat aan informatie over hoe slachtoffers van marteling en mensenrechtenschendingen, met hun medische problematiek, in de knoop komen in de praktische uitwerking van de asielprocedure. De onderzoeksrapporten resulteren regelmatig in artikelen in nationale media of vakmedia en soms in kamervragen in het parlement.