Vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid voor allen

Mensenrechten vormen de basis van het vakgebied van iMMO. Niet alleen het recht op vrijheid van vervolging en geweld, maar ook het recht om te kunnen zijn wie je wilt zijn. Het beschermen van mensenrechten is sinds de Universele Verklaring een werkwoord gebleken. Het gaat niet vanzelf en vergt nog elke dag actieve inzet van […]

Lees meer