Twee GZ-Psychologen (2x 0,22 FTE – 8 uur p/w)

Het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, iMMO, verzorgt forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld met name in vreemdelingrechtelijke procedures.

Stichting iMMO zoekt met onmiddellijke ingang twee psychologen (BIG-geregistreerd);
• elk voor 0,22 fte voor een jaar met zicht op verlenging.

Algemene informatie
Stichting iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover in de context van de asielprocedure. iMMO maakt deel uit van een internationale gemeenschap van instituten die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.

iMMO doet forensisch medisch onderzoek bij asielzoekers die stellen slachtoffer te zijn geweest van marteling of andere inhumane behandeling in het land van herkomst. Daarnaast doet iMMO onderzoek naar medische en psychische problematiek die van invloed kan zijn op het vermogen van de asielzoeker om zijn/haar asielverzoek op een goede wijze naar voren te brengen. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol dat door de Verenigde Naties geaccordeerd is. De rapportage wordt in de asielprocedure ingebracht.

Er staan momenteel veel uit te voeren onderzoeken op de wachtlijst van iMMO. iMMO wil deze achterstand wegwerken en zoekt daarom op korte termijn een psycholoog die – samen met de rest van het team – een deel van deze onderzoeken kan uitvoeren. Je wordt individueel getraind en begeleid. Bij voldoende middelen en wederzijdse tevredenheid wordt de aanstelling verlengd. Je komt te werken in een bijzonder werkveld met een geheel eigen dynamiek.

iMMO beschikt over een bureauorganisatie bestaande uit een directeur, drie artsen, twee psychologen, een psychiater, een jurist, een managementassistent, een fondsenwerver en een administratieve kracht. Iedereen werkt in deeltijd aanstellingen. Dit team ondersteunt ongeveer 10 artsen en psychologen die, op vrijwillige basis, forensisch medisch onderzoek uitvoeren. Deze rapporteurs worden door iMMO getraind en doen vanuit hun eigen professionele verantwoordelijkheid onderzoek.

Bij iMMO onderzoeken wij mensen uit zeer verschillende landen en met uiteenlopende culturele achtergronden. iMMO hecht aan de ervaring van de medewerkers en aan diversiteit.

Wat wordt van je verwacht?
– Volgen van een training over gebruik van het iMMO-format en Istanbul Protocol
– Zelfstandig uitvoeren van forensisch medisch onderzoek
– Meelezen van rapportages geschreven door collega-rapporteurs (peer review)
– Beoordelen van psycho-diagnostisch materiaal
– Leveren van een bijdrage aan continue professionalisering

Functie-eisen
– BIG-geregistreerde psycholoog liefst met transculturele behandelervaring;
– Ervaring met forensisch rapporteren is een pré;
– Affiniteit met en kennis van de doelgroep asielzoekers/vluchtelingen;
– Goede contactuele vaardigheden;
– Gewend aan deadlines in rapportageproces;
– Goed kunnen werken in een klein en multidisciplinair team.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-GGZ (€ 3306 – € 6973) afhankelijk van ervaring.

Inlichtingen over de functie kun je verkrijgen bij Elsbeth Kors (klinisch psycholoog) of Annemieke Keunen (directeur), tel. 020-368 2850 (maandag t/m donderdag). Voor meer algemene informatie kun je onze website raadplegen: www.stichtingimmo.nl.

Jouw schriftelijke sollicitatie (met motivatie én cv) kun je zo spoedig mogelijk richten aan iMMO t.a.v. mw. A. Keunen, directeur, akeunen@stichtingimmo.nl Sollicitaties worden doorlopend geëvalueerd.